O STŘÍBRNÉ TĚTIVĚ

Vaše dítě bude v dobrých rukách

od 22.7. do 5.8.2023
 

Na našem táboře se Vaše dítě ocitne ve středověké Anglii, v době, kdy zemi vládl král Richard Lví srdce, kdy lukostřelecké umění dosahovalo svého vrcholu a kdy chudé poddané chránil lučištník Robin Hood. Děti se naučí střílet z luku a dalším dovednostem nezbytným pro život v přírodě. Seznámí se se sedmi rytířskými ctnostmi - statečnost, věrnost, štědrost, zdvořilost, čest, víra a ochrana slabých, aby mohly být pasovány na rytíře.

Připravovaný tábor je zaměřený nejen na výuku lukostřelby, ale i další táborové dovednosti. Je určen pro kluky a holky od 7 do 14 let, pro zkušené střelce i ty, kdo ještě nedrželi luk v ruce. Vybavení můžeme dětem zapůjčit. Střílet budeme především z reflexních luků s karbonovými šípy.

Ubytování je zajištěno v indiánských teepee a stanech s podsadou, stravování v kryté jídelně, umývárna a suché záchody. Doprava do Prahy i zpět bude zajištěna.